Pomiar ciśnienia krwi i stresu – czujnik fotooptyczny