Aplikacja OKOK International

Lista FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji OKOK International:

Aplikację możesz pobrać z:

1. Co zrobić w przypadku problemu z rejestracją i wyświetleniu komunikatu „Konto już istnieje”?
 1. Należy sprawdzić, czy nie zarejestrowano się już wcześniej. Jeżeli tak, należy skorzystać z funkcji „Zapomniałeś hasła? ” dostępnej na stronie „Login” i zresetować hasło;
 2. Jeżeli nie rejestrowano się wcześniej, należy skontaktować się z przedstawicielem lub dostawcą i zresetować konto e-mail. Może to oznaczać, że Twój adres e-mail został nieprawidłowo wykorzystany do rejestracji istniejącego konta.
2. Jak powiązać aplikację z wagą Bluetooth?
 1. Należy sprawdzić, czy funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona. Jeżeli nie, podczas próby połączenia aplikacji z wagą na ekranie pojawi się komunikat „Bluetooth nie jest włączony, włącz go”;
 2. W przypadku telefonów takich marek jak HTC, Samsung, OPPO czy VIVO, najpierw należy włączyć usługę lokalizacji;
 3. Jeżeli funkcja Bluetooth jest włączona, należy wybrać zakładkę „Urządzenie”, znajdującą się u dołu ekranu. Pojawi się przycisk „Połącz”, po jego wybraniu należy stanąć na wadze aby ją uruchomić;
 4. Wyświetlą się dwie opcje: „Szukaj od nowa” oraz „Połącz”;
 5. Należy wybrać „Połącz”, aby połączyć aplikację z wagą Bluetooth;
 6. Należy wprowadzić nazwę wagi oraz wcisnąć przycisk „Potwierdź” aby zakończyć proces powiązania aplikacji z wagą;
 7. W zakładce „Urządzenie” pojawi się nazwa powiązanej wagi Bluetooth;
 8. Jeżeli proces powiązania aplikacji z wagą zakończy się niepowodzeniem należy zacząć ponownie, przechodząc od kroku 1 do 5. Jeżeli ponowne próby zakończą się niepowodzeniem należy wymienić baterie w wadze.
3. Jak usunąć powiązaną wagę?
 1. Wybierz zakładkę „Urządzenie” znajdującą się u dołu ekranu aplikacji;
 2. Wybrać urządzenie, które chcesz usunąć;
 3. Wybierz „Rozłącz” – na ekranie pojawi się komunikat;
 4. Ponownie wybierz „Rozłącz”, aby rozłączyć urządzenie.
4. Jak zważyć innego użytkownika? Na funkcję ważenia innego użytkownika można przełączyć się w następujący sposób:
 1. Wybierz użytkownika, który będzie się ważył. Jeżeli osoby tej nie ma na liście należy stworzyć nowy profil, korzystając z przycisku „Dodaj” znajdującego się w zakładce Ja;
 2. Po dodaniu profilu należy uzupełnić dane a następnie wcisnąć „Dalej” i wejść na wagę;
 3. Po zakończeniu ważenia dane dotyczące tego użytkownika wyświetlą się na ekranie i zostaną automatycznie zapisane w jego profilu.
5. Jak przeglądać swoje dane historyczne?
 1. Aby przeglądać swoje dane w formie wykresu należy wybrać zakładkę „Tendencja” znajdującą się u dołu ekranu;
 2. Aby przeglądać swoje dane w formie danych liczbowych należy wybrać zakładkę „Dynamika” znajdującą się u dołu ekranu.
6. Jak przeglądać dane historyczne innego użytkownika?

Najpierw należy przełączyć się na konto danego użytkownika w zakładce „Ja” a następnie wybrać zakładkę „Tendencja” lub „Dynamika”.

7. Jak zwiększyć ilość danych, w tym informacji o białku, otyłości, wieku biologicznym czy wadze bez tkanki tłuszczowej (LBM)?
 1. Wybierz zakładkę „Ja” znajdującą się w prawym dolnym roku ekranu;
 2. Następnie wybierz przycisk ustawień, znajdujący się w górnym prawym rogu ekranu;
 3. Przejdź do zakładki „Indeks zdrowotności” – można tu znaleźć dane dotyczące białka, otyłości, wieku biologicznego i wadze bez tkanki tłuszczowej;
 4. Wybierz pozycje, które chcesz dodać do zestawu danych prezentowanych w zakładce „Dynamika”.
8. Podczas ważenia nie miałem przy sobie telefonu - jak załadować dane?

Aplikacja automatycznie wykrywa dane offline – prosimy spróbować następującej metody:

  1. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie;
  2. Po otwarciu aplikacji na ekranie wyświetli się następujący komunikat: „Dostępne są wyniki pomiarów do potwierdzenia”;
  3. Wówczas należy wybrać wiersze danych. Następnie wskazać użytkownika, którego te dane dotyczą;
  4. Po udanym załadowaniu danych, na ekranie pojawi się komunikat „Dane offline są teraz zapisane w aplikacji”.
9. Dlaczego dane nie ładują się do aplikacji pomimo powiązania jej z wagą?
 1. Należy przejść do zakładki „Urządzenie” i upewnić się, że waga jest powiązana z aplikacją;
 2. Jeżeli tak, należy wyłączyć funkcję Bluetooth w telefonie, a następnie włączyć ją ponownie;
 3. Skorzystaj z wagi i sprawdź, czy dane ładują się do aplikacji;
 4. Jeżeli nie, należy wyłączyć i ponownie uruchomić telefon;
 5. Jeżeli dane w dalszym ciągu nie ładują się do aplikacji, należy wymienić baterie w wadze;
 6. Jeżeli mimo tego dane dalej się nie ładują może to oznaczać, że waga jest uszkodzona. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.
10. Dlaczego wyniki pomiarów są niedokładne?
 1. Upewnij się, że waga stoi na płaskim i twardym podłożu (nie na dywanie czy wykładzinie). W przeciwnym razie pomiar będzie nieprawidłowy.
 2. Stań tak, aby stopy znajdowały się po obu stronach środkowej linii wagi. Dla uzyskania dokładnego pomiaru zaleca się utrzymać równowagę i stabilną pozycję.
 3. W razie pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej, zawartości wody, masy mięśniowej i masy kostnej na wadze należy stanąć boso. W skarpetach i butach nie ma możliwości prawidłowego pomiaru składu ciała.
11. W jaki sposób waga mierzy skład ciała, tzn. zawartość tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, stopień otłuszczenia organów wewnętrznych, masę kości, zawartość wody w organizmie i podstawowy metabolizm? Czy te dane są dokładne?
 1. BIA (czyli analiza impedancji bioelektrycznej) jest podstawową metodą badania składu ciała. W oparciu o analizę BIA określa się zdolność tkanek ciała charakteryzujących się różną impendancją do przewodności elektrycznej. Impendancja elektryczna dostarcza danych na temat całkowitej masy wody (TBW), a następnie szacuje masę beztłuszczową (FFM) oraz zawartość tłuszczu w organizmie, itd.
 2. Ponieważ BIA mierzy parametry elektryczne i biologiczne, nie da się poznać dokładnego składu ciała, i może on się nieco różnić w zależności od osoby. Na dokładność danych wpływa również rezystancja między stopami a metalowymi biegunami wagi. Wyniki pomiarów to jedynie wartości szacunkowe, płynne, nawet dla tej samej osoby.
12. Czy jedną wagę można powiązać z kilkoma telefonami i kontami w aplikacji?
 1. Tak, jedną wagę można powiązać z kilkoma telefonami i kontami w aplikacji. Z tym, że w jednym momencie waga może połączyć się tylko z JEDNYM telefonem w promieniu 10 metrów w celu przesłania danych;
 2. Jeżeli waga nie łączy się z Twoim telefonem należy sprawdzić, czy nie jest już połączona z innym telefonem. W takiej sytuacji należy wyłączyć Bluetooth w tym drugim telefonie – Twój telefon powinien połączyć się wówczas z wagą automatycznie.
13. Dlaczego moja waga nie mierzy zawartości tłuszczu?

Jako że rezystancja między stopami a metalowymi biegunami wagi wpływa na pomiar, na wagę należy wchodzić boso. W skarpetach i butach nie ma możliwości pomiaru składu ciała, np. zawartości tłuszczu.

14. Dlaczego w ciągu jednego pomiaru masa ciała jest taka sama, ale zmienia się zawartość tłuszczu w organizmie?

Wartość masy ciała jest stała, gdy waga znajduje się na płaskim i twardym podłożu. Natomiast dane dotyczące składu ciała są wartościami szacunkowymi opartymi na analizie BIA zależnej od impendancji elektrycznej tkanek ciała. Dlatego też zawartość tłuszczu może nie być dokładnie taka sama podczas ponownego pomiaru.

15. Rozwiązanie problemu nieudanego połączenia aplikacji z wagą w niektórych telefonach z systemem Android, takich marek jak HTC, OPPO, Samsung czy VIVO.
  1. W ustawieniach telefonu aktywować usługę „lokalizacji” i ponownie otworzyć aplikację;
  2. Na pierwszej stronie aplikacji należy wybrać i aktywować usługę lokalizacji, a następnie spróbować ponownie.