Aplikacja AiFresh

Lista FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji AiFresh:

1. Jak utworzyć profil?

Nie trzeba się rejestrować. Podczas pierwszego użycia aplikacji AiFresh ustaw: imię / płeć / datę urodzenia / wzrost / wagę / wymiar pracy. Uzupełnienie podstawowych informacji o użytkowniku ułatwi oszacowanie ilości składników odżywczych, które powinny być spożywane w ciągu doby.

2. Jak uaktualnić profil Użytkowania?

Wybierz zakładkę „Ja”, znajdującą się w prawym dolnym rogu, a następnie wprowadź zmiany dotyczące danych użytkownika.

3. Jak sprawdzić RNI (zalecane dzienne spożycie)?

Aby sprawdzić wartość RNI należy wejść w zakładkę „Ja” znajdującą się w prawym dolnym rogu. RNI jest automatycznie wyliczane na podstawie danych zawartych w informacji o użytkowniku, można również modyfikować wartość ręcznie.

4. Weryfikacja uprawnień

Usługa lokalizacji – używając systemu Android 6.0+ należy uruchomić usługę lokalizacji oraz zezwolić na połączenie z wagą kuchenną.

Rozpoznawanie modelu telefonu – zezwolenie na identyfikację modelu telefonu umożliwi zainstalowanie kompatybilnej wersji aplikacji.

5. Jak połączyć urządzenie? Jak sparować urządzenie?

Należy uruchomić aplikację AiFresh oraz włączyć wagę kuchenną. Aplikacja automatycznie zsynchronizuje urządzenie gotowe do użycia.

Uwaga:

 1. Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony.
 2. Upewnij się, że masz włączoną usługę lokalizacji (jeśli posiadasz telefon z systemem Android 6.0+).
 3. Jeśli masz w swoim otoczeniu inne urządzenia Bluetooth, wyłącz je aby mieć pewność, że aplikacja połączy się z prawidłowym urządzeniem.
 4. Jeśli żaden z powyższych rozwiązań nie działa, spróbuj wyłączyć telefon i włączyć ponownie.
6. Jak sprawdzić wartości odżywcze?
 1. Połóż jedzenie na wadze kuchennej lub wprowadź wartość ręcznie.
 2. Wejdź w bazę danych żywności (bank żywności) i wybierz produkt. Baza danych domyślnie będzie pokazywać wartości odżywcze na 100 g produktu.
7. Jak ustawić Zero na wadze i aplikacji?

Wciśnij przycisk „Zero”, waga i aplikacja będą pokazywać wartość zerową w tym samym czasie.

8. Jak sprawdzić dzienne spożycie?

Po dodaniu produktów należy wejść w zakładkę „Talerz”, znajdującą się na dole ekranu, a następnie wcisnąć przycisk „Analiza odżywcza”.

9. Jak sprawdzić historię spożycia składników odżywczych?

Należy wejść w zakładkę „Historia”, znajdującą się na dole ekranu, a następnie wybrać z kalendarza datę. Na ekranie pojawi się zapisana w danym dniu lista pomiarów.

10. Jak ręcznie wprowadzić wagę produktu?

Aplikacja bez połączonej wagi kuchennej umożliwia wprowadzenie masy produktu ręcznie, natomiast aplikacja z połączoną wagą może uzyskiwać wartości tylko z wagi.

11. Jak zmienić jednostki?

Należy wejść w zakładkę „Ja” a następnie w „Ustawienia jednostki”.

12. Jak dodać produkt do banku żywności?

Należy wejść do banku żywności, w prawym górnym roku znajduje się przycisk służący do dodawania produktów. Uzupełnij dane i wartości odżywcze dodanego produktu na 100 g masy. Jeśli nie ma wszystkich informacji na temat wartości odżywczych pozycje mogą pozostać puste.

13. Jak używać funkcji ekspresu do kawy?

Należy nacisnąć symbol kawy znajdujący się w prawym górnym rogu na ekranie startowym. Funkcja odlicza czas parzenia oraz proporcje kawy do wody. Nawet bez połączenia z wagą kuchenną w aplikacji można ręcznie uzupełnić wartości.

14. Co zrobić jeśli nie mogę połączyć się z wagą kuchenną?
 1. Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony.
 2. Upewnij się, że masz włączoną usługę lokalizacji, jeśli posiadasz telefon z systemem Android 6.0+.
 3. Upewnij się, że telefon lub urządzenie nie jest rozładowane.
 4. Wyłącz i włącz Bluetooth w telefonie, a następnie uruchom ponownie aplikację AiFresh.
 5. Upewnij się, że waga kuchenna jest włączona.
 6. Spróbuj połączyć się jeszcze raz.